Vedlikehold av takvinduer i rekkehus

Det er viktig med vedlikehold på takvinduer - det betyr tilstrekkelig lufting og å fjerne snø om vinteren. Gjelder rekkehus spesielt.

Beboere som har takvindu/Velux-vinduer må fjerne snø fra vinduene.

Dette må gjøres for å unngå at vinduene fryser fast, og at det danner seg issvuller i underkant av vinduene som etterhvert smelter og trenger ned mellom vindu og vinduskarm. Dette kan føre til vannskader. Snøen bør/må fjernes etter hvert snøfall!

Under er bilder av vinduer som har skader etter vann/fuktighet