Selvgjort er dessverre ikke alltid velgjort. Mange skader oppstår fordi beboerne prøver å endre eller reparere installasjoner selv som de ikke har nødvendig kompetanse eller sertifisering for å utføre. Her er en oversikt over hva du skal overlate til fagfolk!

Ikke tillatt/Kontakt styret:

 • Endre på bærende deler av konstruksjonen

 • Skifte vinduer og dører (ta kontakt med vaktmester for å bli satt på liste ved nødvendig utskifting, lekkasjer prioriteres først)

 • Endring av fasader

 • Fjerne eller omlegge fast installert brannvarsler i leiligheten. Dette forårsaker feil på brannvarslingsanlegg. Beboer vil faktureres for kostnader som følge av manipulasjon av brannalarminnretningen. Dette gjelder ikke privat oppsatte røykvarslere. Hvis du er i tvil, ta kontakt med vaktmester.

 • Kopiere nøkler til inngangsdører til blokkene. De må bestilles hos vaktmester.

 

Dette trenger du autorisert håndarbeider til, men har selv ansvaret for.

 • All form for rørlegger- og annen VVS-arbeid inkl. skifte av oppvaskmaskin og installering av side by side kjøleskap med isbitmaskin.

 • Det er kun tillatt å legge fliser og membraner på bad av autoriserte firmaer. Borettslaget kan kreve dokumentasjon på at arbeid er utført av fagfolk. Velger du å se bort i fra dette, må du betale en evt skade som oppstår både hos deg og naboer. 

 • Endringer på elektriske installasjoner. Borettslaget kan kreve dokumentasjon på at arbeid er utført av fagfolk.

 • Ved større arbeider, be om forsikringsattest fra håndverker. Da er først og fremst du selv og også borettslaget trygge.

 

Viktig :

 • Husk å kontrollere at vannkran på bad skrus av etter bruk av klesvaskemaskin . Samme gjøres med kran på benk til oppvaskemaskin.

 • Ved reiser på ferie og lengre fravær: Steng stoppekranen og skru av varmtvannsbereder.

 • Beboer har selv ansvar for varmtvannsbereder. Kontroller jevnlig at det ikke er lekkasje og at slanger og sluk er inntakt. Beboer må selv betale kostnaden for skader som oppstår i andres leilighet på grunn av vannskader.

 

Håndverkere borettslaget ofte bruker:

Rørlegger:

 

Forsikringsskader skal meldes til borettslaget, også i helgene. Ring vakttelefonen.

 

Tette rør:

 

Elektriker:

 

Låssmed

 

Blikkenslager: