Om ventilasjonsanlegget

Rengjøringsveiledning

Bakgrunn

De fleste har i dag et mekanisk avtrekk som trekker luft ut fra bad og kjøkken. Det gir et såkalt "undertrykk", luft suges ut av leiligheten uten at ny tilføres. Luft må derfor hentes fra en plass og det blir da fra åpnede vinduer, lufteventiler, dører og sprekker i kledningen. Dette gir kald trekk om vinteren samt vanskeligere oppvarmings forhold. I tillegg blåser viftene varm luft ut av boligene våre. Kombinasjonen av dette gir en leilighet som er vanskeligerer å holde varm, samt dårlig energiutnyttelse.

Nå får vi et balansert ventilasjons anlegg, her byttes avtrekksviftene ut med et luftbehandlings aggregat. Her finnes det to vifter som trekker/ tilfører like mye. I tillegg filtreres luften på vei inn i huset, samt på vei ut. Aggregatet har også en gjenvinner hvor man overfører varmen fra den "gamle" luften til den nye via en gjenvinner. På denne måten blåses ikke varmen lenger ut, men gjenvinner (opp mot 90%) og bruker varmen på nytt. Dette vil redusere fyringsutgiftene og innemiljøet blir bedre. Filtrene som sitter i aggregatet fanger opp finstøv, pollen og andre partikler som finnes i lufte. Både inne og ute.

Luftbehandlingsaggregatene som brukes er av merke Exvent, som er finsk kvalitet på sitt beste. Og som er vant til kalde forhold.

For å avlive noen myter, du trenger ikke å legge om livet ditt pga av dette, du kan framdels sove med vinduet åpent, eller lufte akkurat som det passer deg. Systemet virker like bra hele tiden. Det er heller ikke noe spesielt du trenger å tenke på eller stille på. Det er ingen ting som utvikler varme i aggregatene, slik at det er ingen ting som vil forårsake brann el lign.

Installasjonsprosessen

Når det gjelder selve installasjonen tilpasses dette så langt det lar seg gjør til hver leilighet. Vi prøver i det lengste å finne løsninger sammen med deg. Det finnes derimot noen faste oppsett som ikke kan endres.

-Blokkleiligheter (ikke toppleiligheter) får krydderhyllen/kjøkkenventilator byttet ut med et luftbehandlings aggregat. Du får også ny kjøkken ventilator som passer sammen med aggregatet. Aggregatet/ ventilator er i hvit utførelse. Det etableres noe kasser som passer best mulig til din leilighet. Veldig mange har her ønsket og få satt inn spotter i kassene, noe som tar seg veldig fint ut. Dette må eventuelt bestilles direkte fra Sørvent i forbindelse med befaring.

-Toppleiligheter, de aller fleste får aggregatet skjult i knevegg, noe av taket demonteres hvor mye av rørføringer legges skjult. I disse leilighetene vil det variere noe.

-3 et. rekkehus, aggregat skjules i knevegg 3 et., noen får vegg i 3 et. foret ut, andre innkassing. Kanaler etableres i eksisterende kasse hvor avtrekks rørene var fra før. Det er også noen som har bod i 3 et. som får aggregat på vegg i boden.

I leiligheter hvor det er nødvendig og rive noe, blir alt satt tilbake i samme stand / eller bedre som det var før vi kom inn i bildet.

Sørvent kommer til å jobbe i leiligheten din i 1 -2 dager, og du blir kontaktet i god tid i forveien. Du trenger ikke å kontakte Sørvent, du hører fra de når de er klare. Det er ikke nødvendig og være hjemme under arbeidene hvis du er komfortabel med det, du kan levere nøkler til firma og de gjennomfører installasjon. Det vil bli noe støv og du må regne med og ta en liten vask når de er ferdig.

Når Sørvent reiser gir de deg en kort innføring i hvordan ting virker og hva som er nødvendig å vedlikeholde. Det er viktig at du nå ser over leiligheten din og med en gang melder fra om feil/mangler, skader som vi må rette oppi. Til info dokumenterer Sørvent alle leilighetene med bilder.

Etter installasjon

Når vi har fått montert inn nye anlegg i nesten 450 leiligheter må vi regne med at Sørvent må tilbake i noen og endre/ fikse/utbedre ting. Det er også en fare for at det kan oppstå feil på selve aggregatene når det blir så mange på et sted. Derfor kan det hende at Sørvent kontakter deg igjen, eller eventuelt om du melder fra til Sørvent om det er feil på aggregatene. Du kan melde feil på aggregater på mail ventilasjon@live.com

Det er nødvendig med vedlikehold av aggregatene. Det må byttes filter 2 ganger pr år for å opprettholde funksjonen og beholde et godt og sunt inneklima.

http://www.sørvent.no/