Endret: 29 mai 2020     Opprettet: 24 apr 2020

Slik gjennomføres digital generalforsamling

Som følge av smittevernstiltak ble generalforsamlingen 2020 gjennomført på nett. Se videoinnføring over.

Alle som registrerte seg i Vibbo og samtykket til elektronisk kommunikasjon, fikk en invitasjon med lenke til møte på SMS eller e-post. Her fikk man tilgang til saksdokumenter, vedlegg og stemmegivning. Møte er et rent dokument møte, og et ikke videomøte/webinar. Et fysisk eksemplar av årsrapporten og saksliste ble også levert i postkasser og utenfor leilighetsdører. Man kunne stemme over en periode på 8 dager. 

 

Det var mulig å avgi stemme på to måter: Levere en ferdig utfylt stemmeseddel i en postkasse utenfor vaktmesterkontoret eller avgi stemme i Vibbo. Om man av ulike årsaker ikke kunne delta, kunne man gi sin fullmakt til noen som kunne stemme på vegne av seg.