Endret: 16 mar 2020     Opprettet: 22 feb 2020

Nye nedgravde søppelsjakter 2020

I april starter arbeidet med å få på plass de siste søppelpunktene. De gamle søpleskurene vil enten rives eller få et annet bruksområde.

I løpet av 2020 vil arbeidet med nye søppelpunkter ferdigstilles og alle nøkkelområder i borettslaget vil dekkes.