Endret: 7 feb 2020     Opprettet: 21 jul 2017

Søknad om dyrehold

Andelseiere har rett til dyrehold for ett dyr, men ikke "utedyr". Du kan søke dyrehold for flere dyr.

Søknadsskjema for dyrehold

 

Dyreholdet må ikke utøves på en måte som er til skade eller ulempe for øvrige beboere.

Alle dyr skal føres i bånd innenfor borettslagets område.

Alle ekskrementer fra husdyr skal fjernes umiddelbart og kastes i egnede søppelkasser. 

Eier er ansvarlig og erstatningsansvarlig for enhver skade som dyret måtte påføre person eller borettslagets eiendom.

Mislighold kan medføre at borettslaget pålegger andelseieren å selge andelen og fravike boligen

Samtykke til dyrehold omfatter ikke rett til hold av flere enn et dyr.

Les mer i våre vedtekter punkt 3.2.