Kildesortering A-B-C

Hva skal kastes hvor? Her er en oversikt.

KAST ALDRI I DO: SØPPEL, BLEIER ELLER LIGNENDE

Beboere vil faktureres for kostnaden for søppelfjerning som ikke er kastet riktig eller forårsaker merkostnader ved henting hvis den ansvarlige er kjent.

I PAPIRBEHOLDEREN

SKAL DU KASTE SKAL DU IKKE KASTE
Ren papir og papp
 • Gavepapir/julepapir (restavfall)
 • Innbundne bøker
 • Ødelagte bøker
 • Tørkepapir (restavfall)
 • Tilgriset papir (restavfall) 

RESTAVFALLSBEHOLDEREN

 • Matavfall
 • Plastemballasje som det har vært mat, drikke og husholdningsartikler i
 • Hardplast og gummi (f.eks. barneleker)
 • Bleier og bind
 • Kald aske og sigarettstumper
 • Bomull, plaster og bandasjer
 • Utslitte klær og sko
 • CD-er e.l.

GLASS OG METALL

 • Ved Ødegårdens søppelpunkter i merket sjakt (IKKE i søppelskur!)
 • Glass og metallemballasje kan du kaste i ved søppelpunktene med egen merket container eller leveres til ett av returpunktene eller gjenvinningsstasjonen.

KLÆR OG SKO

 • Container for klær finner du på Ødegården på parkeringsplassen mellom HJ2 og HJ4
 • Brukbare klær og sko leveres ogå til innsamlingscontainerne for klær og sko på offentlige returpunkt
 • Gjenvinningsstasjonen på Sofiemyr
 • Kan også leveres til loppemarked eller til OMA (kommunens bruktbutikk)

TIL GJENVINNINGSSTASJONEN

 • Hageavfall
 • Batterier, lyspærer, radioer, mobiltelefoner og lignende
 • Gjenvinnbart avfall
 • Farlig avfall som maling, lim og lignende
 • Hagemøbler, hageslanger og store plastgjenstander
 • Porselen, keramikk og ildfaste former
 • Stein og grus

Link til FolloRen