Styret i Ødegården Borettslag

e-post til styret: styret@odegarden-brl.no

NB oppgi telefonnummer og adresse når du sender e-post til Styret.

 

Facebook: https://www.facebook.com/odegardenborettslag

 

Felix Röber - Styreleder

Tlf: 958 08 103

 

Elisabeth Thormodsen - Styremedlem

Tlf: 92832770

 

Karen Santamaria - Styremedlem: Digitale kanaler

Tlf: 400 67 076

 

Yvonne Kvernflaten - Styremedlem: HMS

Tlf: 993 50 634 

 

Liv Bjerkrem - Styremedlem HMS

Tlf: 458 51 292

 

Morten Lauritzen - Styremedlem

Tlf: 936 61 828

 

 

Varaer (Velutvalget)