Styret i Ødegården Borettslag

e-post til styret: odegarden@styrerommet.no

 

NB oppgi telefonnummer og adresse når du sender e-post til Styret.

 

Facebook: https://www.facebook.com/odegardenborettslag

 

Nils Christian Dahl - Styreleder

Tlf: 951 23 532

 

Benedicte Vårli Pehrson - Nestleder

Tlf: 996 94 364

 

Jonas Jensen Aabrandt - Styremedlem

Tlf: 477 07 009

 

Robert Andersson​​​​​​​ - Styremedlem 

Tlf: 915 79 124

 

Bente Bilden Mostue - Styremedlem

Tlf: 936 30 528 

 

Petter Sitthichok Tilje - Styremedlem

Tlf: 965 12 718

 

Vara (Velutvalget)

  • Lars Fredrik Berg 924 24 344

  • Rigmor Bårdsen 415 62 968

  • Anita Kristoffersen 976 19 167

  • Hilde Restoft 997 41 305

  • Roger Andre Olden Sollien 904 00 204