Har du saker, innspill eller spørsmål til borettslaget? Bli med på beboertime. Vi holder styremøter to ganger i måneden. Den første timen er forbeholdt beboer spørsmål.

Ordinært har vi styremøter hver 3. uke. Adresse: Styrerommet, Håkon Jarls vei 4 (baksiden). 

Alle henvendelser får en gjennomgang på styremøtene. Avhengig av innholdet i saken din kan det ta fra 3 dager til 2 uker før du får svar på din henvendelse (med unntak av hastesaker). Vi diskuterer alle henvendelser som kommer inn og forsøker å finne løsninger. Kontakt oss. 

Ønsker du å gjøre en forskjell?

Bli styremedlem - meld deg inn ved å sende en e-post til odegarden@styrerommet.no. Du er hjertelig velkommen!

Har du driftrelaterte henvendelser? Kontakt vaktmester.