16 feb 2020

Nød- og vakttelefoner i kommunen

Her er en oversikt over viktige telefonnummer i kommunen.

Her er nummer du kan ringe for akutt hjelp:

  • Ambulanse 113 
  • Brann 110
  • Politi 112 – lokalt politi 02800
  • Nordre Follo legevakt telefon 116 117
  • Barnevernsvakt, telefon 91 71 96 15 / 64 85 16 00 / 02800
  • Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111
  • Krise- og incestsenteret i Follo, telefon 64 97 23 00
  • Oslo legevakt Overgrepsmottaket, telefon 23 48 70 90, Storgata 40

Her er vaktelefoner i Nordre Follo kommune:


Byggdrift

Kommunale formålsbygg i tidligere Oppegård kommune: 48 23 12 00 (mellom kl. 15.00 og 08.30)
Kommunale formålsbygg i tidligere Ski kommune: 95 86 39 51 
(mellom kl. 15.00 og 08.30)

Vei og park

I tidligere Oppegård kommune: 90 82 73 20
I tidligere Ski kommune: 64 87 12 66

Vann og avløp

90 98 17 63 (mellom klokken 15.00 og 08.30)

Viltvakta

Ved påkjørsel av vilt skal du varsle politiet (02800), og de kontakter viltvakta.

Veterinærvakt i Follo

Veterinærvakta for Follo kontaktes på telefon 64 96 20 88 og er bemannet mellom kl. 1600 og 08.00 alle hverdager og fra fredag kl. 16.00 til mandag kl. 08.00.

Meld inn feil

Meld inn vannlekkasje, forurensning, tilstoppet avløp, hull i veien, feil på veiskilt og manglende brøyting her:

Meld feil