Driftstjenesten

Vaktmester 474 71 332. Kontortid kl.07.30-15.30 (Nb! fredag stenger kontoret kl 13.00) E-post: drift@odegarden-brl.no

Kontaktinformasjon:

  • Vi har i dag tre personer på driftskontoret:

  • Ole Joveng. Mob. 47479334.

  • Bjørnar Hagen. Mob. 97533893

  • Kristoffer Skreivang. Mob. 47480678

  • Kontortid i Håkon Jarlsvei 4 (vaktmesterkontoret) Mandag til torsdag kl. 07:30 - 15.30. Fredag kl 07.30-13.00.

  • e-post: drift@odegarden-brl.no