Søk om parkeringsplass

Ødegården har både garasjer og parkeringsplasser til utleie. Det er ventetid på garasje, men parkeringsplass med uttak for motorvarmer er lettere tilgjengelig. Vi har også 10 ladeplasser for el-biler. Alle andre plasser er gratis, men du må ha parkeringsoblat for å stå parkert. Gjester må ha synlig gjestekort og kan kun stå opptil 3 døgn. De som har særskilt parkeringsbevis kan stå lenger.

Søknad om parkeringsplass

Søknader for leie av parkeringsplass, garasje og forlenget gjesteparkering (over 3 dager) rettes til Driftstjenesten.

 

  Etableringsgebyr  Depositum Månedsleie
Garasje 715 kr 900 kr 350 kr
Parkeringsplass med strømuttak 715 kr 300 kr 150 kr
Lastebil 715 kr 300 kr

500 kr

 

Priser el-bil

Parkeringsbestemmelser

 

Parkeringsbevis

Alle beboere må ha et parkeringsbevis (klistremerke) synlig i bilens frontrute. Får du besøk, må de få et gjestekort som plasseres i bilen etter 10 min. Dette får du utlevert hos Driftstjenesten

 

Gjestekort

På gjestekortet skal beboer notere adresse og leilighetsnummer (for rekkehus bare adresse). Det er ikke nødvendig med navn på gjestekortet.

Ved behov for gjesteparkering over 3 døgn, må det innhentes ett særskilt parkeringsbevis fra borettslagets styre som skal ligge synlig for kontroll i kjøretøyets frontrute. Dette kortet skal være utfylt med registreringsnummer og til/fra dato samt signatur fra p-ansvarlig/styreleder.

Brudd på parkeringsreglement kan medføre kontrollavgift kr 800,- og/eller borttauing av kjøretøyet. Parkeringsreglementet gjelder alle dager, hele døgnet og omfatter alle motorkjøretøyer, tilhengere med videre.