5 mai 2020

Parkeringsbot?

Har du fått parkeringsbot på Ødegården? P-service har ansvaret for kontroll av borettslagets parkeringsareal og eiendom det ikke er tillatt å parkere. Kommunen har ansvar for hovedveiene og parkeringsplasser i barnehagen.

For å unngå misforståelser eller unødvendige utgifter i form av kontrollavgifter, ber vi alle om å sette seg inn i parkeringsbestemmelsene. Området er kontrollert og skiltet etter privatrettslige regler. Parkeringsselskapets inspeksjoner utføres som stikkprøver.

 

Har du fått en bot du mener er feil?

Har du stått parkert langs hovedveien eller i barnehagen retter du klagen hit:

https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/vei-og-trafikk/parkering/

Registeringsnummer og gebyrnummer må tydelig komme frem i klagen. Selv om du klager på et parkeringsgebyr må boten betales innen tidsfristen.

 

Har du stått i borettslagets område retter du klagen hit: www.klage.p-service.no

 

eller per post.

P-Service

Jerikoveien 26

1067 Oslo

 

Du har 21 dager på å klage fra utstedt gebyr. Ved en klage må sanksjonsnummer, bilnummer, navn og adresse på fører fremkomme. Har du spørsmål kan du ringe P-service på 21 09 03 60.

 

Har du generelle spørsmål til P-Service?

Kontakt P-service på tlf 41 25 53 84 eller post@pservice.no