28 mai 2020

Ladeplasser el-bil

Det er nå installert 10 ladepunkter på vegg ved garasjeanlegg mot Harald Hårfagres vei. Beboere kan ta disse i bruk så snart de har mottatt ladebrikke for bruk av ladestasjonene. Ladestasjonene er av typen ‘’semi-hurtige’’ ladestasjoner som bruker tilkoblingskabel type 2, modus 3 lading. Ladekapasitet er opptil 3,7 kW.

HVEM KAN LADE?

Disse ladestasjonene kan brukes av beboere i Ødegården Borettslag som har registrert seg og fått tilsendt ladebrikke. Styret kan senere åpne for ladning for gjester eller andre med ladebrikke fra EVBOX eller med ladebrikke fra Elbilforeningen (Elbilforeningens ladebrikke må da være registrert mot EVBOX på Min Side hos Elbilforeningen). 

LADING OG PARKERING

Kun elbil eller hybridbil med ladekabel tilkoblet ladestasjon kan stå parkert på ladeplassen. Andre kjøretøy eller elbil/hybridbil uten ladekabel tilkoblet blir bøtelagt. Skilter vil komme. Max parkeringstid på ladeplass inkl. ladetid er 16 timer. Parkeringstid utover 16 timer belastes med Kr. 100,- pr. time. 

LADEBRIKKE

For å ta i bruk ladestasjonene må den enkelte bruker/beboer bestille en RFID ladebrikke (nøkkelring). Denne kan du bestille via en egen bestillingsside hos EVBOX AS: https://evbox.com/no-no/produkter/ladebrikke Ladebrikken er gratis og ved mottak av denne sendes det også med en mer detaljert beskrivelse vedr. bruk av ladestasjonene, regler for bruk og parkering ved ladestasjonene mm. 

HVEM BETALER FOR LADESTASJONENE OG STRØMMEN?

Styret har tilrettelagt ladeløsningene slik at de som bruker ladestasjonene betaler for strømmen de bruker, samt et påslag som dekker kostnadene til installasjon og drift av hele ladeanlegget. 

CA. PRIS FOR LADING (alle priser inkl. mva)

Strøm leveres til markeds spotpris. (kan variere over tid) Kr. 0,35 pr. kWh Nettleie og avgifter (kan variere over tid) Kr. 0,50 pr. kWh Påslag fra Borettslaget for nedbetaling av ladeanlegg og drift/vedlikehold Kr. 0,25 pr. kWh Påslag fra EVBOX for drift og support samt administrasjon av brukere Kr. 0,25 pr. kWh TOTALT pr. kWh for beboere i Ødegården BRL (kan variere) Kr. 1,35 pr. kWh 

Eksempel: En lading på totalt 20 kWh vil koste ca. Kr. 27,- (dvs. Kr. 1,35 pr. kWh) med dagens strømpriser. 

For de som er interessert i mer detaljert informasjon om ladeløsningene, teknologi, sikkerhet etc. ta kontakt med vår leverandør EVBOX AS, https://evbox.com/no-no/support