Endret: 13 apr 2021     Opprettet: 24 apr 2020

Digitalt årsmøte 4. mai-7. mai

Generalforsamlingen vil i år gjennomføres på nett. Du får tilsendt en lenke som gir deg tilgang til et digital mappe i tre dager. Her kan du kan sende inn spørsmål og stemme over saker som gjelder for deg som beboer i Ødegården borettslag.

Det er viktig at du registerer deg eller oppdaterer din kontaktinfo på Vibbo og samtykker til elektronisk kommunikasjon. Du vil deretter få en møteinnkallelse på SMS eller e-post. 

Når du klikker på lenken du har fått tilsendt, får du tilgang til saksdokumenter, vedlegg og stemmegivning. Møte er et rent dokument møte, og et ikke videomøte/webinar.

Vi leverer et fysisk eksemplar av årsrapporten og sakslisten slik at du kan lese i gjennom dette i god tid før avstemming.

Du kan stemme i perioden: 4. mai kl 09.00 til 7. mai kl 09.00.

Hvordan avgi stemme:

  • Logg deg inn på vibbo.no og avgi din stemme på sakene som er lagt frem.
  • Lever en ferdig utfylt stemmeseddel i styrets postkasse utenfor vaktmesterkontoret: På baksiden av Håkon Jarls vei 4, 1412 Sofiemyr.
  • Om man av ulike årsaker ikke kan delta, kan du gi en fullmakt til noen som stemmer på vegne av deg. (Skjema ligger i årsrapporten du får utlevert, og som du fyller ut.) 

Har du spørsmål rundt dette, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med styret.